top of page

Baobab: Jaba Mathieu  & de  buurt

 

De fenomenale reeks muurschilderingen uit de jaren 1977-1980 werd niet gerealiseerd door een buurtcomité en was niet het gevolg van een beleidskeuze. Het resultaat werd bijgevolg niet gedragen door bewoners of overheid. Zodra de artiesten huiswaarts keerden, waren de muurschilderingen overgeleverd aan de elementen van de natuur en aan de projecten van immobiliëngroepen.

 

In 2017, dus 35 jaar later, inspireerde het verhaal een nieuwe generatie. Enkele mensen in de Noordwijk startten een enigszins vergelijkbaar initiatief, maar dan vanuit buurtgerichte participatie. Ze waren actief bij het dienstencentrum De Harmonie, de gemeentelijke lagere school Klavertje Vier, het cohesieproject Bravvo en het sport- en cultuurcentrum Noordpool.

Ze kozen voor een muurschildering op een plek die voor veel bewoners herkenbaar zou zijn. Ze zorgden voor een participatietraject waarbij heel wat buurtbewoners mee hun zeg konden doen over het eindresultaat en ze werkten samen met een artiestieke vereniging die ervaring had met participatieve muurschilderingen. Ze kregen steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), van de stad Brussel en van de Lakense Haard. 

Sinds juni 2019 prijkt het resultaat op een 33 m hoge zijgevel van een sociaal woningblok langs de Antwerpsesteenweg naast het Maximiliaanpark.

22. Gedragenheid 

00:00 / 02:14

2019  

bottom of page