top of page

Peter Bal & Koos Dalstra, met Pierre Gérard

Op het eerste gezicht gaat de muurschildering over een energieke rock-’n-roll-zanger met een massa joelende supporters. Maar gaandeweg ontdek je in de muurschildering steeds meer tegenstellingen. De titel is een variatie op een Beatlessong; Brussel is niet liefde, maar had liefde nodig. De zanger blijkt een gewapende gangster te zijn met achter zich een horde razende gangstertjes met politiepet die een politie-agentje achterna zit. De sjabloontechniek, met een uitgeknipt kartonmodel waarmee telkens dezelfde tekening wordt gemaakt, verhoogt de horde-indruk. En de agent verschilt weinig van de gangsters.

 

Peter Bal (1949-2010) en Koos Dalstra

Peter was pas afgestudeerd in Amsterdam als jurist-criminoloog. Hij interesseerde zich vooral voor politie-optreden en rechtspraak en benaderde het werkveld vanuit de positie van de misdrijfpleger. Dat leverde ook het achterliggende idee voor de muurschildering: is er wel een logisch verband tussen de eigen verantwoordelijkheid van een misdadiger en de veroordeling die over hem wordt uitgesproken? Later doctoreerde hij, schreef boeken en werd een inspirerend jurist. Koos Dalstra leverde de artistieke ideeën. Rond 1980 werd hij als dichter/performer bekend onder het pseudoniem ‘Dalstar’ en schreef het manifest ‘Maximale kunst’. Vandaag woont en werk hij in Vlissingen.

17. Brussels Is Love

00:00 / 02:20

1979 - 1991  

bottom of page